INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure d’informació disposat a la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI-CE), de l’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general d’aquest lloc web:
La titularitat d’aquest lloc web, www.masialaportella.com (d’ara endavant, “lloc web”), l’ostenta: MATADERO FRIGORÍFICO DE AVINYÓ S.A., amb NIF: A08657017, les dades de contacte del qual són:
Adreça: carretera de Prats de Lluçanès, km 53,5, 08279 Avinyó, Barcelona, Espanya
Telèfon de contacte: 938.388.888
Correu electrònic: info@masialaportella.com

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: el lloc web

L’objecte d’aquestes condicions generals d’ús (en endavant, “condicions”) és regular l’accés i la utilització del lloc web. Als efectes de les condicions s’entendrà com a lloc web l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació, i els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, “continguts”), així com tots aquells serveis o recursos en línia que, si escau, s’ofereixi als usuaris (en endavant, “serveis”).
masialaportella.com es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i la configuració del lloc web i dels continguts i serveis que pugui incorporar. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment masialaportella.com pugui interrompre, desactivar o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al lloc web o l’accés a aquests elements.
L’accés al lloc web per a l’usuari té caràcter lliure i, per norma general, és gratuït sense que l’usuari hagi de proporcionar cap contraprestació per poder gaudir-ne, llevat del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.
La utilització d’algun dels continguts o serveis del lloc web es podrà fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’usuari.

L’usuari

L’accés, la navegació i l’ús del lloc web confereixen la condició d’usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les condicions establertes aquí, així com les modificacions ulteriors pertinents, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligatori segons el cas. Donada la rellevància d’això, es recomana a l’usuari que se les llegeixi cada vegada que visiti el lloc web.
El lloc web masialaportella.com proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat de fer-ne un ús correcte. Aquesta responsabilitat implica:
Un ús de la informació, els continguts o els serveis i les dades oferts per masialaportella.com que no sigui contrari a allò que disposen aquestes condicions, la llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera pugui suposar una lesió dels drets de terceres persones o del funcionament mateix del lloc web.
La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis de masialaportella.com per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’usuari ha de notificar de manera immediata a masialaportella.com qualsevol fet que permeti l’ús incorrecte de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però sense limitar-s’hi, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat a identificadors o contrasenyes, amb el fi de procedir a cancel·lar-los de manera immediata.
El simple fet d’accedir a aquest lloc web no suposa l’establiment de cap mena de relació de caràcter comercial entre masialaportella.com i l’usuari.
Sempre respectant la legislació vigent, el lloc web masialaportella.com es dirigeix a totes les persones, independentment de l’edat, que puguin accedir a les pàgines del lloc web o navegar-hi.

ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

masialaportella.com no garanteix la continuïtat, la disponibilitat i la utilitat del lloc web, els continguts o els serveis. masialaportella.com farà tot el que sigui possible pel bon funcionament del lloc web, però no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o estigui lliure d’error.
Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al qual es pugui accedir a través d’aquest lloc web estigui lliure d’error o no causi cap dany al sistema informàtic (software i hardware) de l’usuari. En cap cas masialaportella.com és responsable de les pèrdues, els danys o els perjudicis de qualsevol mena que sorgeixin per l’accés, la navegació i l’ús del lloc web, incloent-hi, però sense limitar-s’hi, els que s’ocasionin als sistemes informàtics o els que provoqui la introducció de virus.
masialaportella.com tampoc no es fa responsable dels danys que es pugui ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, les interrupcions, la falta o el defecte de les telecomunicacions que es puguin produir.